Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti
při Katedře filosofie a společenských věd Filozofické fakulty
Univerzity Hradec Králové

esf
Dlouhodobý záměr

Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti vzniklo v rámci Filosofické fakulty Univerzity Hradec Králové v roce 2009 na základě podpory ESF. Cílem centra je podporovat interdisciplinární výzkum, propojující filosofii se vědními obory, které s ní sousedí a jejichž výsledky jsou relevantní pro poznání povahy a zákonitostí lidské mysli, lidského jazyka a lidské…

Celý text
Úvodní stránka

Úvodní stránka

 

Nejnovější příspěvky na nástěnku

11.12.2019Jiří Klouda: Wilhelm Dilthey jako teoretik vědy a filosof života

LMS centrum zve všechny zájemce na hostovskou přednášku: "Wilhelm Dilthey jako teoretik vědy a filosof života" kterou prosloví Jiří Klouda (KFSV FF UHK) ABSTRAKT: V myšlení Wilhelma Diltheye (1833–1911) se slévají nejvýznamnější tendence filosofie 19. století: opuštění universálních spekulativních systémů, historicky… více »»

6.12.2019Andres Kurismaa: Relating Developmental and Life History Evolution: Perspectives on A. Portmann's "Basal Anthropology"

LMS centrum zve všechny zájemce na hostovskou přednášku: "Relating Developmental and Life History Evolution: Perspectives on A. Portmann's "Basal Anthropology" kterou prosloví Andres Kurismaa (Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PŘF UK) ABSTRACT: This talk explores the anthropological legacy of the renowned… více »»

27.11.2019Casey Doyle: First-Person Authority and the Presumption of Rationality

LMS centrum zve všechny zájemce na interní seminář s názvem: "First-Person Authority and the Presumption of Rationality" který povede Casey Doyle (KFSV FF UHK) ABSTRACT: When we tell each other what we want, believe, or intend, we speak with a special kind of authority, called first-person authority. In this talk I will offer… více »»

27.11.2019Michal Hubálek: Evoluční hádanky, historie a historky

LMS centrum zve všechny zájemce na interní seminář s názvem: "Evoluční hádanky, historie a historky." který povede Michal Hubálek (KFSV FF UHK) ABSTRAKT: Můj příspěvek bude mít dvě části. První část využiji k představení základních východisek a výzkumných problémů svého stejnojmenného dizertačního projektu. V jádru jde o… více »»

Archiv příspěvků
Česky | English


Sledujte nás na FB
 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mapa stránek © 2009 Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti