Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti
při Katedře filosofie a společenských věd Filozofické fakulty
Univerzity Hradec Králové

esf

Akce

PřednáškyPřednášky LMS Centra se konají obvykle jednou za dva týdny ve středu od 14 hodin. Přední odborníci z humanitních i exaktních věd přednášejí o tématech, která přesahují hranice jejich oborů a stávají se tak podnětem k interdisciplinární rozpravě. Přednášky označené "pro odbornou veřejnost" jsou určeny posluchačům z řad akademické obce a spočívají zejména v prezentaci výsledků výzkumu jednotlivých přednášejících. Přednášky označené "pro širokou veřejnost" mají popularizační charakter a seznamují zájemce o vědu a filosofii se současnými problémy a diskusemi v exaktních a humanitních vědách, a to způsobem přístupným i laické veřejnosti.

Interní seminář

Koná se obvykle jednou za dva týdny ve středu od 14 hodin, je určen interním členům centra.

Konference

Konají se jednou za rok pod hlavičkou Hradecké filosofické dny - každá konference je věnována nějakému aktuálnímu filosofickému tématu, obvykle s interdisciplinárním dosahem.


Naturalism and Normativity in the Social Sciences


Hradecké filosofické dny 2010

Česky | English


Sledujte nás na FB
 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mapa stránek © 2009 Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti