Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti
při Katedře filosofie a společenských věd Filozofické fakulty
Univerzity Hradec Králové

esf
Úvodní stránkaAkcePřednášky

PřednáškyPřednášky LMS Centra se konají obvykle jednou za dva týdny ve středu od 14 hodin. Přední odborníci z humanitních i exaktních věd přednášejí o tématech, která přesahují hranice jejich oborů a stávají se tak podnětem k interdisciplinární rozpravě. Přednášky označené "pro odbornou veřejnost" jsou určeny posluchačům z řad akademické obce a spočívají zejména v prezentaci výsledků výzkumu jednotlivých přednášejících. Přednášky označené "pro širokou veřejnost" mají popularizační charakter a seznamují zájemce o vědu a filosofii se současnými problémy a diskusemi v exaktních a humanitních vědách, a to způsobem přístupným i laické veřejnosti.

Centrum LMS zve všechny zájemce na přednášku doc. Jana Kremláčka (Lékařská fakulta UHK) s názvem Mikrogeneze zrakového vjemu - neurální koreláty, která bude přednesena ve středu 8.12.2010 od 15:00 v místnosti J1 (budova FIM UHK). Níže přikládáme abstrakt přednášky:

Zrakové vnímání nám poskytuje informace o viditelném světě, avšak pečlivým zkoumáním jeho procesů můžeme odhalit více o podstatě myšlení. V přednášce budou představeny neurofyziologické koreláty získané při zkoumání vidění objektivními metodami. Tyto poznatky budou kombinovány s popisem vybraných jevů doprovázejících vidění za normálních i patologických podmínek tak, aby doplnily náhled na zpracování zrakové informace

 

 

Česky | English


Sledujte nás na FB
 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mapa stránek © 2009 Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti