Racionalita – Logika – Jazyk

Hradecké filozofické dny

6. ročník

2. říjen – 3. říjen 2020

CFP - výzva k podávání abstraktů se prodlužuje

Pokud se chcete zúčastnit, pošlete prosím do 7. 8. 2020 abstrakt v českém nebo slovenském jazyce o rozsahu cca. 250 slov na emailovou adresu: matej.drobnak@uhk.cz

O konferenci

Kontakt

Matej Drobňák
e-mail: matej.drobnak@uhk.cz

KFSV, FF UHK
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

Programový výbor konference

Ladislav Koreň, Jaroslav Peregrin, Matej Drobňák

Organizační výbor konference

Matej Drobňák, Zuzana Sixtová, Václav Hampel, Kristýna Černá, Hynek Kaplan

Anotace

Logika je tradičně považována za vědu o správnosti (lidského) usuzování. Tento pohled na logiku je často spojován s představou lidské racionality jakožto myšlením v souladu s pravidly logiky. Rozmach kognitivních věd (logické klamy, psychologické biasy), ale i empiricky orientované lingvistiky (běžné používání logických výrazů), však problematizuje toto jinak intuitivní propojení. Výsledky těchto věd totiž poukazují na systematické odchylky mezi tím, co považujeme za racionální jednání (jak skutečně konáme) a formálními pravidly správného usuzování (jak bychom konat měli). Cílem konference je proto probrat vztah mezi racionalitou, logickým usuzováním a přirozeným jazykem z pohledu různých přístupů, včetně netradičních (formální pohled na logické usuzování, psychologický pohled na racionalitu, lingvistický pohled na logiku atd.).

Témata zahrnují:

1. Vztah logiky a přirozeného jazyka

2. Usuzování, argumentace a kritické myšlení

3. Povaha racionality: normativní a naturalistické přístupy

4. Morální usuzování a intuice

5. Komparativní pohled na racionalitu: racionalita zvířat vs. lidíStarý web s předchozími ročníky

Vyžádané přednášky

prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc

Oddělení analytické filosofie, FLÚ AVČR

PhDr. Vladimír Svoboda, CSc.

Oddělení logiky, FLÚ AVČR

Mgr. Stefanie Dach, Ph.D.

Katedra filozofie, ZČU v Plzni

Kontakt

E-mail

matej.drobnak@uhk.cz

Adresa

KFSV, FF UHK
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové