Člověk v postfaktické společnosti

Hradecké filozofické dny

5. ročník

4. říjen – 5. říjen 2018

O konferenci

Kontakt

Adéla Šrůtková (sekretářka KFSV)
e-mail: adela.srutkova@uhk.cz

David Kocourek
e-mail: david.kocourek@uhk.cz

KFSV, FF UHK
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

Programový výbor konference

Ladislav Koreň, David Kocourek, Jaroslav Peregrin

Organizační výbor konference

David Kocourek, Daniel Musil, Jaroslav Endrle, Hynek Kaplan

Anotace

Mluví-li se o post-faktické společnosti, fake news či desinformačních webech, je to většinou v souvislosti s konkrétní politickou situací - ať už je to referendum o Brexitu, vláda Donalda Trumpa či naše vlastní prezidentské volby. Fenomény jako demagogie, populismus či dezinformace, byly však součástí lidské civilizace vždy, a dalo by se říci, že jejich výskyt a vliv je umožněn povahou, charakterem či nastavením naší kognice, sociality i komunikace. V posledních několika dekádách došlo však v důsledku vývoje informačních technologií k podstatným změnám způsobu organizace komunikace, socializace i nároků na zacházení s informacemi, v důsledku čehož nabraly tyto fenomény nových forem i rozměrů. Interdisciplinární konference Hradecké filozofické dny 2018 si klade za cíl reagovat na současnou situaci - analyzovat podmínky vzniku, rizika i výzvy spojené s adaptací epistemického oportunismu novým informačním nikám. Důraz bude kladen především na témata jako jsou:

Co je a co není dezinformace – epistemické normy a jejich porušování

Kognitivní biasy, argumentační fauly, heuristiky a jejich role v šíření dezinformací

Pojem racionality v post-faktické společnosti

Efektivita evolučně formovaných strategií myšlení a rozhodování v prostředí internetu

Etika masmédií v demokratické společnosti

Možnost prevence diskutovaných problémů akcentováním kritického myšlení v procesu vzděláváníStarý web s předchozími ročníky

Call for papers

Své abstrakty v rozsahu 250-300 slov zasílejte v českém nebo slovenském jazyce na adresu david.kocourek@uhk.cz do 29. června 2018 ve formátu word nebo pdf. O výsledku recenzního řízení budete informováni nejpozději do 27. července 2018.

Délka příspěvků by neměla přesáhnout 30 minut. Po každé přednášce bude následovat krátká diskuse.

Autoři budou moci publikovat své příspěvky v tematickém čísle časopisu FILOSOFIE DNES.

Stáhnout pdf call for papers

Vyžádané přednášky

Anna Durnová

Vienna Institute for Advanced Studies

Václav Štětka

Institut sociologických studií, FSV, Univerzita Karlova

Ondřej Švec

Ústav filosofie a religionistiky, FF, Univerzita Karlova

Filip Tvrdý

Katedra filozofie, FF, Univerzita Palackého v Olomouci

Kontakt

E-mail

david.kocourek@uhk.cz

Adresa

KFSV, FF UHK
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové