Člověk v postfaktické společnosti

Hradecké filozofické dny

5. ročník

4. říjen – 5. říjen 2018

O konferenci

Kontakt

Adéla Šrůtková (sekretářka KFSV)
e-mail: adela.srutkova@uhk.cz

David Kocourek
e-mail: david.kocourek@uhk.cz

KFSV, FF UHK
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

Programový výbor konference

Ladislav Koreň, David Kocourek, Jaroslav Peregrin

Organizační výbor konference

David Kocourek, Daniel Musil, Jaroslav Endrle, Hynek Kaplan

Anotace

Mluví-li se o post-faktické společnosti, fake news či desinformačních webech, je to většinou v souvislosti s konkrétní politickou situací - ať už je to referendum o Brexitu, vláda Donalda Trumpa či naše vlastní prezidentské volby. Fenomény jako demagogie, populismus či dezinformace, byly však součástí lidské civilizace vždy, a dalo by se říci, že jejich výskyt a vliv je umožněn povahou, charakterem či nastavením naší kognice, sociality i komunikace. V posledních několika dekádách došlo však v důsledku vývoje informačních technologií k podstatným změnám způsobu organizace komunikace, socializace i nároků na zacházení s informacemi, v důsledku čehož nabraly tyto fenomény nových forem i rozměrů. Interdisciplinární konference Hradecké filozofické dny 2018 si klade za cíl reagovat na současnou situaci - analyzovat podmínky vzniku, rizika i výzvy spojené s adaptací epistemického oportunismu novým informačním nikám. Důraz bude kladen především na témata jako jsou:

Co je a co není dezinformace – epistemické normy a jejich porušování

Kognitivní biasy, argumentační fauly, heuristiky a jejich role v šíření dezinformací

Pojem racionality v post-faktické společnosti

Efektivita evolučně formovaných strategií myšlení a rozhodování v prostředí internetu

Etika masmédií v demokratické společnosti

Možnost prevence diskutovaných problémů akcentováním kritického myšlení v procesu vzděláváníStarý web s předchozími ročníky

Vyžádané přednášky

Anna Durnová

Vienna Institute for Advanced Studies

Václav Štětka

Loughborough University

Ondřej Švec

Ústav filosofie a religionistiky, FF, Univerzita Karlova

Filip Tvrdý

Katedra filozofie, FF, Univerzita Palackého v Olomouci

Kontakt

E-mail

david.kocourek@uhk.cz

Adresa

KFSV, FF UHK
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové