Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti
při Katedře filosofie a společenských věd Filozofické fakulty
Univerzity Hradec Králové

esf
Úvodní stránkaNovinkyProf. L. Kvasz (UK): "Strukturalismus jako…

Prof. L. Kvasz (UK): "Strukturalismus jako filosofie matematiky – pro et contra"

5.4.2017

Prof. L. Kvasz prosloví přednášku na téma: "Strukturalismus jako filosofie matematiky – pro et contra"

Kdy: 5. dubna od 14.05 - 15.35
Kde: budova FF UHK, posluchárna B9


Abstrakt:
V přednášce napřed odliším tzv. pracovní filosofii matematiky (pozici formulovanou matematikem s cílem orientace vědecké práce) a deskriptivní filosofii matematiky (pozici rozvíjenou filosofem s cílem porozumět matematice). Intuitivně, logicizmus je kvalitní pracovní filosofie matematiky (Fregeho a Russella přivedl na řadu významných objevů), ale špatná deskriptivní filosofie (Carnapa svedla na scestí v porozumění vědě).
Následně zformuluji dva požadavky, které by měla splňovat každá plausibilní deskriptivní filosofie matematiky. Jsou to
1. Princip deskriptivní úplnosti: filosofická pozice by měla matematiku opisovat v její plné šířce, tedy měla by být schopna vyložit hlavní črty matematiky, jako je ideální charakter matematických objektů, realistický nárok matematiky, její aplikovatelnost a podobně.
2. Princip obsahové neutrality: při výkladu určitého epistemologického nebo ontologického jevu by filosofická pozice měla postupovat neutrálně, tedy stejným způsobem by měla přistupovat ke všem teoriím, pro které je příslušný jev relevantní.
Cílem přednášky bude analýza strukturalismu z hlediska těchto dvou principů. Pokusím se ukázat, že argument nepostradatelnosti (indispensability argument) je důsledkem principu obsahové neutrality, aplikované na jev idealizace (tedy není možné přistupovat k idealizaci ve fyzice realisticky a k idealizacím v matematice nominalisticky) a proto i přes všechnu kritiku si myslím, že by měl být zachován. Naproti tomu teze, že matematické objekty jsou jen pozice ve strukturách, je teze, která nesplňuje princip obsahové neutrality a proto by měla být opuštěna a nahrazena analogickou, ale obsahově neutrální tezí.

Česky | English


Sledujte nás na FB
 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mapa stránek © 2009 Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti