Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti
při Katedře filosofie a společenských věd Filozofické fakulty
Univerzity Hradec Králové

esf
Úvodní stránkaNovinkyDaniela Kováčová (Univerzita Mateja Bela v Banskej…

Daniela Kováčová (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

26.4.2017


Zveme Vás na přednášku, kterou prosloví dr. Daniela Kováčová na téma: "Fenomén dobrovoľnej smrti v kontexte európskej filozofie - náčrt problematiky samovraždy s dôrazom na prístup Sartra, Améryho a Camusa"

přednáška proběhne ve středu 26. dubna 2017 od 14:05 do 15:40 v místnosti B9 na FF UHK

Anotace:

Filozofická reflexia otázok samovraždy, alebo ak chceme dobrovoľnej smrti, je v svojej podstate neustálym pýtaním sa po zmysle ľudského života alebo jednoducho otázkou čo má väčšiu hodnotu - ľudský život alebo sloboda? Fenomén dobrovoľnej smrti atakuje tradične zvrchované vnímanie hodnoty ľudského života hodnotou slobody jednotlivca. Nesporne ide o jednu z najkontroverznejších otázok nielen súčasnosti a to obzvlášť ak si uvedomíme, že eutánazia a dobrovoľná smrť sú spojené nádoby.
Do veľkej miery zodpovedanie otázok dobrovoľnej smrti záleží na vnímanie hodnoty utrpenia vo vzťahu k ľudskému životu. Adorizácia utrpenia je, okrem iného, dôsledkom christianizácie európskeho kultúrneho priestoru, ktorá výrazne modifikovala naše postoje k smrti a k samovražde ako takej. I keď by nebolo pravdivé tvrdenie, že európska filozofia naprieč svojimi dejinami zaujímala k otázkam dobrovoľnej smrti len odmietavý postoj. V našej prednáške sa v prvom rade zameriame na zmapovanie kľúčových otázok, ktoré sa s problémom dobrovoľnej smrti spájajú, aby sme následne nazreli na tento problém z hľadiska dejín filozofie, pričom sa podrobnejšie zameriame na prístup Jean Paul Sartra, Alberta Camusa a Jean Améryho.

Česky | English


Sledujte nás na FB
 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mapa stránek © 2009 Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti