Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti
při Katedře filosofie a společenských věd Filozofické fakulty
Univerzity Hradec Králové

esf
Úvodní stránkaNovinkyMartin Ritter: Médium a/neb technologie vnímání.…

Martin Ritter: Médium a/neb technologie vnímání. Benjaminova mediální filosofie

8.11.2018

dovolujeme si Vás pozvat na přednášku LMS centra, která proběhne ve středu 14. 11. 2018, v místnosti B9 FF UHK, od 14:05 do 15:40. Přednášku na téma

"Médium a/neb technologie vnímání. Benjaminova mediální filosofie"

přednese

dr. Martin Ritter (Filosofický ústav AV ČR/ÚFAR FF UK)

Anotace:
Po stručném shrnutí základních rysů a specifik současné německé mediální filosofie a Medienwissenschaft se zaměřím na myšlenky Waltera Benjamina o médiu a medialitě. Nejprve se budu věnovat Benjaminovým ranějším mediálním úvahám, zejména v souvislosti s jeho filosofií jazyka, a poté se obrátím ke slavné eseji „Umělecké dílo ve věku technické reprodukovatelnosti“, podle níž „způsob, jímž se organizuje lidské vnímání – médium, v němž probíhá –, není podmíněn pouze přirozeně, ale i dějinně“. Co znamená médium, resp. dějiny v této (klíčové) tezi? Odpověď na tuto otázku předpokládá vyjasnění vztahu mezi médiem (či medialitou) a technologií v Benjaminově přístupu. V polemice s některými významnými interpretacemi eseje o reprodukovatelnosti načrtnu Benjaminovo pojetí techniky jako antropo-fysické souhry a jako orgánu a představím Benjaminovo myšlení jako formu mediální filosofie.

Česky | English


Sledujte nás na FB
 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mapa stránek © 2009 Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti