Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti
při Katedře filosofie a společenských věd Filozofické fakulty
Univerzity Hradec Králové

esf
Úvodní stránkaNovinkyDavid Kocourek: Paradox havranů jako ontologický…

David Kocourek: Paradox havranů jako ontologický problém

20.11.2018

dovolujeme si Vás pozvat na interní seminář LMS centra, který proběhne ve středu 28. 11. 2018, v místnosti B9 FF UHK, od 14:05 do 15:40. Seminář na téma

"Paradox havranů jako ontologický problém."

povede

David Kocourek (KFSV FF UHK)


Anotace:
Takzvaný "Paradox havranů" nebo také "Paradox konfirmace" vychází ze dvou na první pohled neproblematických premis, z nichž ovšem vyvozuje velmi kontra-intuitivní závěr. Podle první z těchto premis jsou obecné hypotézy konfirmovány svými jednotlivými instancemi, podle druhé premisy jakákoliv evidence, která konfirmuje nějakou hypotézu, konfirmuje i všechny s ní logicky ekvivalentní hypotézy. Z těchto premis ovšem vyplývá, že například ne-černí ne-havrani konfirmují hypotézu "Všichni havrani jsou černí" - neboť tato hypotéza je logicky ekvivalentní s hypotézou "Cokoliv, co není černé, není havran". Ve svém příspěvku se pokusím poukázat na některé netriviální ontologické předpoklady, které jsou v paradoxu havranů implicitně obsaženy - a nabídnou řešení paradoxu spočívající právě v přijetí (či odmítnutí) těchto předpokladů.

Česky | English


Sledujte nás na FB
 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mapa stránek © 2009 Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti