Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti
při Katedře filosofie a společenských věd Filozofické fakulty
Univerzity Hradec Králové

esf
Úvodní stránkaNovinkyMartin Paleček: Ontologický obrat: Teoretický…

Martin Paleček: Ontologický obrat: Teoretický ústup a cesta, jak zvrátit odmítnutím postmoderních předpokladů.

4.12.2018

dovolujeme si Vás pozvat na interní seminář LMS centra, který proběhne ve středu 05. 12. 2018, v místnosti B9 FF UHK, od 14:05 do 15:40. Seminář na téma

"Ontologický obrat: Teoretický ústup a cesta, jak zvrátit odmítnutím postmoderních předpokladů."

povede

Martin Paleček (KFSV FF UHK)

Anotace:
Ontologický obrat v kulturní antropologii se brzy stal předmětem ostré kritiky. Část autorů útočila na jeho teoretická omezení, další rovnou vyhlašovala jeho úplný zánik. Holbraad a Pedersen zareagovali na tuto kritiku návrhem, který redukuje původní teorii ontologického obratu na (pouhou) metodologii. Holbraad dokonce v posledku udělal ještě jeden důležitý krok, když ve svém posledním článku otevřeně rezignuje na jakákoli kritéria správnosti, krom estetických. Obávám se, že jde o očividný teoretický „pád“ samotného ontologického obratu.

Ve svém příspěvku nejprve shrnu východiska ontologického obratu. Abych vysvětlil teoretické problémy, které ontologický obrat má, začnu s tím, co považuji za jeho motivaci: tj. běžnou zkušenost terénního badatele. Tvrdím, že podstatnou část této zkušenosti můžeme generalizovat jako antropologickou verzi Moorova paradoxu. Dále tvrdím, že pokud by ontologisté zvolili neo-pragmatický přístup k těmto zkušenostem namísto postmoderního, tak by se vyhnuli mnohým problémům a zachránili by tak i ontologický obrat před jeho teoretickým pádem. Domnívám se, že revidovaný ontologický obrat by se mohl navíc stát kompatibilní s kognitivně-evolučními přístupy, které postrádají potřebnou teorii a metodologii „středního dosahu“.

Česky | English


Sledujte nás na FB
 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mapa stránek © 2009 Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti