Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti
při Katedře filosofie a společenských věd Filozofické fakulty
Univerzity Hradec Králové

esf
Úvodní stránkaNovinkyPetr Špecián: Suverenita spotřebitele a občana

Petr Špecián: Suverenita spotřebitele a občana

13.2.2019

LMS centrum zve všechny zájemce na hostovskou přednášku:

"Suverenita spotřebitele a občana."

kterou prosloví

Petr Špecián
(Národohospodářská fakulta VŠE)

ABSTRAKT: Moderní liberální společnosti kladou vysoký důraz na individuální normativní suverenitu. To znamená, že jednotlivci jsou často povoláni k tomu, aby rozhodli, co je lepší a co horší, aniž by toto své hodnocení museli jakkoli obhajovat, nebo proti němu existovalo nějaké odvolání. Úspěch jakéhokoli podniku na konkurenčním trhu závisí na náklonnosti spotřebitelů a stejně tak jsou i osudy každého politického subjektu určeny přízní voličů. Neúspěšná firma ani neúspěšná politická strana přitom nemají k dispozici žádné opravné prostředky, kterých by mohly využít, pokud jim projevená hodnocení jednotlivců v roli spotřebitelů či voličů připadají pošetilá, málo informovaná, nebo dokonce morálně zavrženíhodná.
Přednáška bude sledovat stopy principu individuální normativní suverenity v ekonomické teorii individuální a kolektivní volby. Především budu diskutovat, do jaké míry se legitimita tohoto principu opírá o přijetí předpokladu, že lidé jsou racionální. Předpoklad racionality ve své obvyklé podobě je dnes často zpochybňován na základě rostoucího vědeckého poznání mechanismů lidské kognice. Nastíním proto také normativní implikace, které tyto poznatky mohou mít pro nastavení pravidel hry (institucí) na trhu i v politice.


Kdy: Středa 20. 02. 2019 od 14:05 do 15:40
Kde: budova FF UHK (nám. Svobody 331), posluchárna #B9

Česky | English


Sledujte nás na FB
 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mapa stránek © 2009 Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti