Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti
při Katedře filosofie a společenských věd Filozofické fakulty
Univerzity Hradec Králové

esf
Úvodní stránkaNovinkyMichal Hubálek: Evoluční hádanky, historie a…

Michal Hubálek: Evoluční hádanky, historie a historky

27.11.2019

LMS centrum zve všechny zájemce na interní seminář s názvem:

"Evoluční hádanky, historie a historky."

který povede

Michal Hubálek
(KFSV FF UHK)

ABSTRAKT: Můj příspěvek bude mít dvě části. První část využiji k představení základních východisek a výzkumných problémů svého stejnojmenného dizertačního projektu. V jádru jde o úsilí nahlížet na evoluční vědu jako na „vědu“ historickou. Evolučně-biologický diskurz běžně zvědomuje skutečnost, že Darwin biologickou evoluci vysvětlil nejenom vědecky, ale také historicky: evoluce = historie; historie = evoluce. (vybírám: Gould & Lewontin 1979; Markoš 2015; Flanagen 2016). Nabízí se tedy srovnat vědecké úsilí evolučního teoretika s „nevědeckým“ úsilím historika. Oba dva se pokouší mapovat mimořádně komplexní svět jevů lemovaný nahodilostí a jedinečností. Oba dva se pokouší okem současnosti postihnout jevy a postupy (v) minulosti. Jednou z hlavních výzkumných otázek potom je, zda lze evoluční minulost poznávat jinak než vyprávěním/konstrukcí historie, tj. dějepisectvím. Současně si tak ale vytvořím rámec pro druhou část, kde již představím několik dílčích argumentů. Konkrétně se zaměřím na analýzu konceptu just-so story s cílem re-interpretovat jeho epistemický status. Metodologický rozbor evolučního vysvětlení lidské racionality, které předkládají Hugo Mercier a Dan Sperber ve své Záhadě rozumu (2019 [2017]), mi poslouží jako případová studie.

Kdy: Středa 27. 11. 2019 od 14:05 do 15:40
Kde: budova FF UHK (nám. Svobody 331), posluchárna #B9

Česky | English


Sledujte nás na FB
 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mapa stránek © 2009 Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti