Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti
při Katedře filosofie a společenských věd Filozofické fakulty
Univerzity Hradec Králové

esf
Úvodní stránkaO nás

O nás

Dlouhodobý záměr

Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti vzniklo v rámci Filosofické fakulty Univerzity Hradec Králové v roce 2009 na základě podpory ESF. Cílem centra je podporovat interdisciplinární výzkum, propojující filosofii se vědními obory, které s ní sousedí a jejichž výsledky jsou relevantní pro poznání povahy a zákonitostí lidské mysli, lidského jazyka a lidské společnosti. V duchu původního poslání univerzity usilujeme o překonání výrazné atomizace lidského vědění a z toho plynoucí atomizace oborů univerzitního vzdělání tak, že se cílevědomě soustředíme na hledání spojnic mezi filosofií a ostatními humanitními vědami na jedné straně, a přírodními a technickými vědami na straně druhé. Chceme například zkoumat, do jaké míry jsou filosofické a společenskovědní názory na fungování lidské společnosti propojitelné s poznatky speciálních věd, jako jsou evoluční biologie, kognitivní psychologie či kybernetika. Činnost centra by také měla přispět k odstraňování předsudku, že filosofie je pouze spekulativní, do… více »»

Vědecká rada

Ředitel

Vědecká rada

Česky | English


Sledujte nás na FB
 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mapa stránek © 2009 Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti